Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)


YILDIRIM M., BAYRAK Ç.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.54, pp.310-330, 2017 (Peer-Reviewed Journal)