Lojistik Maliyetleri ve Raporlama II


Kaya E. (Editor), Tokay S. H. (Editor)

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2013

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitapta lojistik maliyetlerin farklı boyutlarını ifade eden dış kaynak yoluyla sağlanan lojistik maliyetler ve tersine lojistik maliyetler ele alınmış, lojistik maliyetlerin planlanması, bütçelenmesi ve analizi örneklerle ayrıntılı şekilde ortaya konulmuştur. Lojistik maliyetlerin işletme performansı ve hisse değeri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Lojistik maliyetlerin raporlanması Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ayrı ayrı açıklanmıştır. Kitapta verilenler, kuramsal bilgi ile uygulamadaki genel durumu sistematik bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Çalışmalarınızı güncel gelişmelere ve uygulamadaki farklılıklara ait bilgilerle destekleyerek düzenli şekilde gerçekleştirmeniz yararlı olacaktır.