Bilişsel Davranışçı Kurama Dayalı Olarak Geliştirilen Akademik Ertelemeyle Başetme Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme ve Psikolojik Belirti Düzeylerine Etkisi


UYAR N., ALTINOK A.

Ix. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes