Algılanan Risk ve Tüketici Etnosentrizm Eğiliminin Yerli Marka Cep Telefonlarına Yönelik Tutum Üzerinde Etkisi


KUTLU M. B., KAĞNICIOĞLU C. H.

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.23-53, 2017 (Peer-Reviewed Journal)