Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Getirileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği.


ÇOŞKUN M., Taylan A. S., TEMİZEL F.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.7, pp.1-18, 2009 (Peer-Reviewed Journal)