KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Tiryakioğlu F., Yavaşçalı A. H.

Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakeml Dergi, vol.2, no.1, pp.67-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sosyal medya, İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte gündelik yaşampratiklerinin önemli parçalarından biri hâline gelmiştir. Paylaşımı ve etkileşimi önceleyen sosyal medya siteleri, aynı zamanda canlı yayınlara da olanak tanımaktadır. Farklı siteler, farklı formatlarla yayınlara ev sahipliği yapmakta ve her geçen gün katlanarak büyüyen kullanıcı sayılarıyla sosyal medya platformları arasında önemli bir konuma gelmektedir. Bu platformlardan biri de elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch TV İnternet sitesidir. Bu sitedeki yayınların ana teması videooyunu oynayan yayıncılardır. Twitch TV kullanıcıları, yayıncının oyunlarını seyretmekte ve beğendiği takdirde yayıncıya ücretli abone olmakta ya da bağış yapmaktadır. Ücretli abonelik belirli ücretler karşılığında olurken bağışların miktarı değişiklik göstermektedir ve ciddi miktarlara ulaşabilmektedir. Belirli bir takipçi sayısına ulaşan yayıncılar, geçimlerini bu yolla rahatlıkla sağlayabilmektedir. Bu çalışmada bir sosyal medya platformu olan Facebook üzerinde Türk Twitch TV kullanıcılarının oluşturmuş olduğu topluluklarda yer alan kullanıcıların bu platformu kullanım motivasyonları Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi ekseninde nicel bir araştırma yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Twitch TV kullanım motivasyonlarında eğlenme doyumu ön plana çıkarken kullanıcıların bu platformda geçirdikleri sürenin motivasyonlar üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğu görülmüştür.