KONUT FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİNİN KULLANILMASI


Yılmazel Ö., Afşar A., Yılmazel S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.20, pp.285-300, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier