Türkiye’de Uzun Dönem Ekonomik Büyümenin Belirleyicilerinin ARDL, FMOLS, DOLS ve CCR Yöntemleriyle Tahmini


ERDOĞAN L., CEYLAN R., TİRYAKİ A.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.36, no.4, pp.39-58, 2018 (Peer-Reviewed Journal)