Basel II Düzenlemelerinin Türk ve AB Bankacılık Sektörü U zerine Etkilerinin SWOT AHP Modeli ile Karşılaştırmalı Analizi


AFŞAR M., TOPAL H.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.4, 2013 (Peer-Reviewed Journal)