Sosyal Medya Tükenmişlik Ölçeği: Öğretmen Adayları Özelinde Türk Kültürüne Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik ÇalışmasıI


Creative Commons License

Üztemur S., Dinç E.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, pp.238-247, 2022 (Peer-Reviewed Journal)