Концепт «ум»: средства его выражения в турецкой и русской языковых картинах мира (на примере сопоставительного анализа пословиц и поговорок)


Creative Commons License

Tetik K.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.13, no.20, pp.721-750, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 20
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.13915
  • Journal Name: JOURNAL OF TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.721-750
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Atasözleri bir toplumun ulusal karakterini, yüzyıllar boyunca şekillenmiş olan dünya görüşünü ve kültürünü yansıtan söz öbekleridir. Yüzyıllardır sürekli iletişim içerisinde olan Türk ve Rus halklarının atasözlerinde büyük oranda benzerlik görülür. Türk ve Rus atasözlerinde en çok değinilen konulardan biri akıldır. Akıl, güç, değer, Allah vergisi bir özellik, iletişim ve toplumsal düzeni sağlamanın ve başarılı olmanın önemli bir aracı olarak karşımıza çıkar. Söz konusu makalede Türk ve Rus dillerindeki akıl ile ilgili atasözleri orijinal kaynaklardan alınarak karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Analiz sırasında özellikle atasözlerinin başlıca anlamlarına ve anlam farklılıklarına yer verilmiştir. Bu sebeple makalede akıl ile ilgili atasözleri dil, kültür bağlamında ele alınmış ve çalışmada sadece diller arasındaki değil, aynı zamanda kültürler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar da gözler önüne serilmiştir. Bu çalışma, Türk öğrencilere Rus dilinin, Rus öğrencilere ise Türk dilinin öğretilmesinde, kelime hazinelerinin geliştirilmesinde, Türk ve Rus kültürünün tanıtılmasında, aynı zamanda Türk ve Rus kültürdilbilim araştırmalarında yardımcı bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın Rus dilinde yazılması, Türk dilini ve Türk kültürünü daha büyük kitlelere tanıtma amacını gütmektedir. Daha önce yazılmış Türk ve Rus atasözlerinin karşılaştırıldığı makalelere son derece nadir rastlanması bu alandaki boşluğa dikkat çekmektedir. Bu yönden söz konusu çalışma, yeni çalışmaların önünü açmakta ve araştırmacıların çalışmalarına yön verecek bir kaynak olma niteliği taşımaktadır.