Davranış kontrolü ve beceri öğretimi konusunda hizmetiçi eğitime katılanların programa ilişkin görüşleri


VURAN S., ÇOLAK A., GÜRGÜR H.

ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.4, no.1, pp.1-17, 2003 (Peer-Reviewed Journal)