Hac Yolu Güzergahında Eskişehir (XVII.-IX. Yüzyıllar)


Creative Commons License

Manaz S.

Fetih ve Medeniyet. T.C. Eskişehir Valiliği Şehir ve Değer Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.236-256, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eskişehir, Anadolu yol ağında Anadolu’nun sağ kol yolu diğer adıyla hac yolu olarak adlandırılan ve Üsküdar’dan başlayıp Antakya’ya, oradan biri Halep’e, biri de Şam’a uzanan yol üzerinde yer almıştır.

Yapılan bu çalışmayla 17.yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına kadar hac yolculuğu sırasında hacı adayları ve surre alayının Eskişehir’de kaç gün kaldığı, şehirde ziyaret ettikleri yerler, şehrin görünümü ve özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Yaklaşık sekiz, dokuz ay süren hac yolculuğu hakkında, bu yola yolcu veya görevli olarak katılan memur, seyyah ve şairler konaklama yerleri hakkında bilgi vermektedir. Bu kişiler hareket ettikleri noktalardan Mekke’ye kadar geçtikleri yerleşim yerlerini, bu yerlerde ziyaret edilen türbe ve tekkeleri, şehrin akarsularını, şehrin düz ova veya eğimli arazide olup olmadığı gibi coğrafi özelliklerini, şehre özgü yiyecek ve el sanatları gibi özellikleri içeren bilgileri, hacı olmak için yaptıkları ibadetleri, yaşadıkları olayları ve izlenimlerini kaleme almışlardır. Bu veriler ele alınan dönemin şehirleri ve kasabaları hakkında bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir.

Hac yolculuğuyla ilgili Anadolu Selçuklu dönemine ait El-Herevi ‘nin, A Lonely Wayfarer’s Guide To Pilgrimage adlı hac yolculuğu yapanlara rehber olarak hazırladığı eserinde hacı adaylarının geçtiği bir menzil olarak Eskişehir’in de yer alması bu güzergahın 12. yüzyıldan itibaren kullanıldığını göstermektedir.

1773 yılında yapılan hac yolcuğunda Eskişehir valisine gönderilen “Sultanönü Sancağı mütessellimine (vali) hüküm ki” başlığıyla verilen görev emrinde surre alayı Eskişehir’e geldiğinde burada görevli valinin surre alayını Eskişehir’den Akşehir’e götürdükten sonra Akşehir sancak beyinden surre alayını sorunsuz bir şekilde teslim aldığına dair bir senet alması görevinin verilmiş olması Medine ve Mekke’ye gönderilen eşya ve hediyelerin bulunduğu surre alayının da Eskişehir’den geçerek hac yolculuğuna devam ettiğini göstermiştir.

Evliya Çelebi 21 Mayıs 1671 tarihli hac yolculuğunda Eskişehir güzergahını kullanmamıştır. Ancak seyahatnamelerden, şairlerden ve hac yolculuğu sırasında tutulan resmi kayıtlarından 17. yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına kadar surre alayları ve hacı adaylarının hac yolculuklarında Eskişehir’i bir konaklama noktası - hac menzili olarak kullanmaya devam ettikleri görülmektedir.