Sinemada Distopya ve Göçmenlik İlişkisi: “Daha” (Saylak, 2017) Filmi Üzerine Bir İnceleme / The Relationship Of Dystopia And Migration In Cinema: An Examination About The Film “Daha” (Saylak, 2017)


Creative Commons License

Zateri İ.

3. Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 12 November 2021, pp.90-91

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90-91
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of dystopia, in the fields of art, firstly emerges with literature and then in cinema, finds its place with literary adaptations. Further to that, the relation between cinema and dystopia has formed its own line apart from literature. Cinema is a field of art that has the freedom to handle many related human subjects. In the human movements brought about by internal or external migrations, individuals can be dragged a dystopian universe with the processes that they life. In such cases, the utopian-dystopic situations of individuals can be the focus of cinema. For cinema contains the feelings, thoughts and related to reflections of people in social life. The element of dystopian in the cinema is shaped by the inability to find the necessary solutions to the problems existing in social life and the formation of an environment of deadlock. Fundamentally, carrying this dark-pessimistic environment to the future constitutes dystopian. The main purpose of the study is to reveal how the concept of dystopia in cinema is handled on the axis of migration. With the scope of the study, it should be emphasized that in the film “Daha” (Saylak, 2017) chosen as a sample, migrants are handled as a dystopian situation. For this reason, it is investigated how the dystopian features in the movie “Daha” (Saylak, 2017) are reflected in the film on the axis of migration. Migration situations in the film; There may be a problem with the problem of conveying the atmosphere of lack of space, darkness and disaster to the future by dominating the film. In the study, while evaluating the phenomenon of dystopian and migration reflected in Onur Saylak’s film, the sample of which was selected, the plot in the narrative structure of the film and scene the film are examined in the axis of a qualitative research model.

Distopya kavramı, sanat alanlarında öncelikle edebiyat ile ortaya çıkar ve akabinde sinemada edebiyat uyarlamaları ile kendine yer bulur. Bunun ötesinde, sinema ve distopya bağıntısı edebiyattan ayrı olarak da kendi çizgisini oluşturmuştur. Sinema, insana dair birçok ilişkili konuyu işleyebilme özgürlüğüne sahip bir sanat alanıdır. İçsel yada dışsal göçlerin getirdiği insanlık hareketliliklerinde bireyler, yaşadıkları süreçlerle distopik bir evrene sürüklenebilmektedir. Bu gibi durumlarda bireylerin ütopik-distopik durumları sinemanın ilgi odağı olabilmektedir. Zira sinema, toplumsal yaşamdaki insanların duygu, düşünce ve bunlarla ilişkili yansımalarını kendinde barındırır. Distopyanın sinemada yer alma unsuru, toplumsal yaşamda var olan sorunlara gerekli çözümlerin bulunamaması ve bir çıkışsızlık ortamının oluşması ile şekillenmektedir. Temelde de bu karanlık-karamsar ortamın geleceğe taşınması distopyayı oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacı, sinemada distopya kavramının göçmenlik ekseninde nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, örneklem olarak seçilen “Daha” (Saylak, 2017) filminde, distopik bir durum olarak göçmenlerin ele alındığını vurgulamak gerekmektedir. Bu nedenle “Daha” (Saylak, 2017) filmindeki distopik özelliklerin göçmenlik ekseninde filme nasıl yansıdığı araştırılmaktadır. Filmdeki göçmenlik durumları; mekansızlık, karanlık ve felaket atmosferlerinin filme hakim olarak geleceğe taşınması sorunu ile söz konusu olabilmektedir. Çalışmada, Onur Saylak’ın örneklemi seçilen filmine yansıyan distopya ve göçmenlik olgusu değerlendirilirken filmin anlatı yapısındaki olay örgüsü ile filmin mizanseni nitel bir araştırma modeli ekseninde incelenmektedir.