Bir Vizyon Geliştirme Gerçekleştirme Modeli


BENLİGİRAY S.

Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Prof.Dr.Güneri Ergülen’in Hatırasına Armağan, vol.169, no.1-2, pp.167-189, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)