TURİSTLERİN SİVRİHİSAR’IN GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ


Geranaz H., Yılmaz H.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.6, no.3, pp.1840-1853, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde gastronomi turizmi destinasyonların kendine özgü özelliklerini ortaya çıkarmasında önemli bir rol oynamaya başlamış ve destinasyonların bir kısmı gastronomi turizmine yönelmeye başlamıştır. Sivrihisar da bu destinasyonlardan biridir. İlçede gastronomi çalışmaları coğrafi işaretlerin alınmasıyla başlamıştır. Yerel yönetimin açtığı yöresel restoran ve Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nin düzenlenmesiyle çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışma ile Sivrihisar’da gastronomi turizminin genel durumunu, turistlerin yiyecek-içecek işletmelerine ve tanıtım faaliyetlerine dair görüşlerini almak ve bu doğrultuda Sivrihisar’da gastronomi turizminin gelişmesi için önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Sivrihisar’ı en az bir kere ziyaret eden turistlerden veri toplanmıştır. Ankete, Nisan-Eylül 2022 zaman aralığında toplam 398 kişi katılmıştır. Turistlerin genel olarak yiyeceklerden memnun kaldığı ancak Sivrihisar mutfağının tanıtımı ve Dövme Sucuk Festivali’nin tanıtımını yetersiz bulduğu saptanmıştır. Turistlerin gastronomi turizmi genel durumuna dair algıları, tanıtım faaliyetleri ve yiyecek-içecek işletmelerine yönelik algılarının yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı ANOVA ve t-testi aracılığıyla incelenmiştir. Kadın turistlerin Sivrihisar’da gastronomi turizminin tanıtımına ve gastronomi turizmi genel durumuna ilişkin algılarının daha olumlu olduğu görülmüştür. 15-24 ve 25-34 yaş grubundaki turistlerin Sivrihisar’da yiyecek-içecek işletmelerine ilişkin algılarının 45-64 yaş grubuna göre daha olumlu olduğu saptanmıştır. Tanıtım faktörü de yaşa göre anlamlı değişiklik göstermiş, 25-34 yaş grubundaki turistlerin Sivrihisar’da tanıtıma ilişkin algılarının 45-64 yaş grubundaki turistlerin tanıtıma ilişkin algılarından daha olumlu olduğu saptanmıştır. Bulgular ışığında gastronomi turizminin gelişmesi için öneriler sunulmuştur.