The Eff ect of Criminal Court Decisions on the Penalty of Dismissal from Civil Servant Position


Kurt S. S.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, vol.0, no.17, pp.383-428, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 17
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.383-428
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Civil servants who constitute the human element of the administration in the conduct of public services may sometimes violate both the rules of criminal law and the rules of disciplinary law prescribed for offi cers by Civil Servants Act. Civil Servants Act, in Article 131, stated that the initiation of criminal proceedings in such a case cannot delay disciplinary proceedings. Although the general rule is that criminal prosecution and disciplinary investigation are conducted independently within the framework of this provision, this cannot be applied in absolute terms. The problem arises at the point of when the provisions or other decisions issued by the Criminal Court will have an eff ect on, or when they will be ineff ective on disciplinary penalties, especially for dismissal from civil servant position. The penalty for dismissal from being civil servant is undoubtedly the most severe of the sanctions prescribed in civil servant disciplinary law. In this regard, it is important that the issue is specifi cally examined in terms of the penalty of dismissal from the civil servant position. In this study, each decision made by the Criminal Court was examined separately with the decisions of the Council of State which were reached in terms of the impact on the penalty of dismissal from civil servant position and the aforementioned problem was tried to be clarified.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde idarenin insan unsurunu oluşturan memurlar, kimi zaman aynı fi iliyle hem ceza hukuku kurallarını hem de memurlar için öngörülen disiplin hukuku kurallarını ihlal edebilmektedir. Devlet Memurları Kanunu, 131. maddesinde böyle bir durumda ceza kovuşturmasına başlanmış olmasının disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceğini hüküm altına almıştır. Genel kural bu hüküm çerçevesinde ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının bağımsız yürütülmesi olsa da bu durum mutlak anlamda geçerli olmamaktadır. Sorun, ceza mahkemesi tarafından verilen kararların disiplin cezaları -özelde devlet memurluğundan çıkarma cezası- üzerinde ne zaman etkili olacağı veya ne zaman etkisiz kalacağı noktasında ortaya çıkmaktadır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası, şüphesiz, memur disiplin hukukunda öngörülen yaptırımların en ağır olanıdır. Bu bakımdan konunun özel olarak devlet memurluğundan çıkarma cezası bakımından incelenmiş olması önemlidir. Bu çalışmada, ceza mahkemesi tarafından verilen her karar devlet memurluğundan çıkarma cezasına etkisi bakımından ulaşılan Danıştay kararlarıyla ayrı ayrı incelenmiş ve bahsi geçen sorun açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.