Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve İstihdam Arasındaki İlişki: Türkiye Uygulaması (1990-2015)


TURAN KOYUNCU F.

IJSES-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.17-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)