GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMUN, DENEYİM DEĞİŞKENLERİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNDEN DAVRANIŞSAL NIYETE ETKISİ (MEDIATING ROLE OF EXPERIENCE VARIABLES ON THE EFECT OF GASTRONOMY TOURISM ATTITUDE ON BEHAVIORAL INTENTION)


BEHREMEN C., TEMİZKAN R., YILMAZ H.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.4, no.1, pp.39-49, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier