100. Yaşındaki Sosyal Bilgiler Dersini Sosyalleşme ve Toplu Öğretim Ekseninde Yeniden Düşünmek


KAYA E., ÖNER G.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-25, 2017 (Peer-Reviewed Journal)