TÜRKİYEDE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARININ YENİDEN YAPILANMASI


ERDİNÇ Z.

,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKULTESİ, no.1, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)