Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi


AYDEMİR H., DİKEN İ. H., YIKMIŞ A., AKSOY V., ÖZOKÇU O.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.68-86, 2014 (Peer-Reviewed Journal)