Hukuksal Yapı ve İktisadi Başarı


GÜNSOY B., BAYRAK T., KAYA Y., YILDIZ B.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.23-24, 2001 (Peer-Reviewed Journal)