21. Yüzyıl Eğitim Örgütlerinin Yönetim Anlayışı


Creative Commons License

Şimşek Y.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.189-196, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda toplumsal sistemin hemen hemen her alanında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Fakat bu değişimlere eğitim sistemlerinin cevap verebildiğini söylemek mümkün değildir. Eğitim sistemlerinin değişime uyum sağlayamaması birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Eğitim sistemleri nihai amaçları olan ekonomik ve toplumsal sistemlerin taleplerini karşılayamamaktadır. Sorunun özünde çeşitli sebepler olmasına rağmen, son yıllarda değişimin ortaya çıkardığı olguların ve yeni yönetim yaklaşımları ile yöntem ve tekniklerin ilgili alanlara aktarılamayışı olarak düşünülmektedir. Çalışmada eğitimin niteliğini yükseltebilecek olan “öğrenen örgüt” kavramı ve yönetim anlayışına duyulan gereklilik ele alınmıştır.