Partilerin Bildirgelerinde Eğitim Yönetimi Denetimi ve Ekonomisine İlişkin Görüşleri


ERKILIÇ T. A., Dilbaz E.

Anadolu Üniveristesi Eğitim fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-25, 2017 (Peer-Reviewed Journal)