Üniversite Öğrencisi Z Kuşağının Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel ve Nicel Bir Araştırma


TURAN EROĞLU D., CİNGİ C. C.

Communication in the Millennium, Turkey, 12 - 14 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes