İçtihadı Birleştirme Kurumu ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme


YILDIZ AKGÜL Ş.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal)