Çalışma Yaşamına Bakış Açılarının Tarihsel Süreçteki Değişimi ve Yönetimcilik Managerializm Anlayışının Yükselişi


KESKİN U.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, pp.1-18, 2016 (Peer-Reviewed Journal)