ULUSLARARASI SİSTEMDE KÜRESELLEŞME KAVRAMININ TANIMI VE ALGILANMASI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (A Critical Evaluation on the Perception and the Definition of the Concept of Globalization in the International System)


ERTEKİN B. A.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, no.3, pp.57-72, 2009 (Peer-Reviewed Journal)