Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar


Dursun A., Eraslan Çapan B.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.128-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Gelişen teknoloji ile birlikte internet ve sanal ortamın insanların hayatındaki önemi gitgide artmaktadır. Ergenlik döneminde uygun olmayan internet kullanımı ve bilgisayar oyunlarının bir süre sonra bağımlılık riskine dönüşebildiği için oyun bağımlılığının ele alınması gereken bir konu olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada ergenlerin dijital oyun bağımlılıklarını yordayan psikolojik ihtiyaçları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 322 ergen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre cinsiyet ve psikolojik ihtiyaçların dijital oyun bağımlılığını [R2=.11, p<.05] anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Araştırma sonuçları literatür kapsamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Psikolojik ihtiyaçlar, Oyun bağımlılığı