Lojistik Maliyetleri ve Raporlama I


Kaya E. (Editor), Tokay S. H. (Editor)

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitapta lojistik işletmeleri temelinde maliyet kavramı ile gider, harcama, zarar gibi temel kavramlar açıklandıktan sonra, lojistik maliyet kavramı, lojistik maliyet hesaplama ve kayıt yöntemleri, geleneksel ve çağdaş maliyet belirleme yaklaşımları, lojistik maliyet bilgi sisteminin kurulması, lojistik yatırım ve hizmet üretim maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi konuları uygulama örnekleriyle ele alınarak açıklanmıştır. Bu kapsamda faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı da ayrıca ele alınmıştır. Kuşkusuz kitapta verilen bilgiler, hedef kitlenin öğrenme gereksinimine uygun bir içerikte sunulmaya çalışılmıştır. Uzmanlığa giden yolda bilgi derinliğine katkı sağlayacak farklı kaynaklara ulaşmak ve konu ile ilgili gelişmeleri takip etmek yararlı olacaktır.