Lojistik ve Maliyet Yönetimi


Kaya E.

in: Lojistik İlkeleri, Nalçakan M.,ER F., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.110-139, 2012

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.110-139
  • Editors: Nalçakan M.,ER F., Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Maliyet, hedeflenen bir sonuca ulaşmak için katlanılması gereken fedakârlıkların para ile ölçülebilen tutarıdır. Maliyet belirleme amacı, neyin maliyetinin belirleneceği kadar bunun ne şekilde yapılacağını da belirler. Maliyetler, faaliyet hacimleri ile ilişkisine, üretilen mamullere/ hizmetlere yüklenme biçimine, maliyeti hesaplanacak unsuru oluşturan girdilere, maliyete neden olan faaliyet ya da gider türlerine, maliyetin ortaya çıktığı işlevsel bölüme ya da faaliyet yerine, maliyet bilgisinin kullanılacağı karar türüne göre farklı yaklaşımlarla sınıflandırılabilir. Maliyet yönetimi maliyet, kalite, zaman ve işlevsellik açısından rekabet edilebilir mal ve hizmetlerin elde edilmesinde, kaynakların etkin ve verimli kullanımı için yöneticilere gerekli planlama, uygulama ve kontrol bilgilerinin sağlanması şeklinde tanımlanabilir. Lojistik maliyetler özellikle küresel bilgi ekonomisi pazar koşullarında, toplam işletme maliyetinin yaklaşık yarısına karşılık gelmektedir. E-ticaret uygulamaları ise lojistik faaliyetlerin daha çok miktarda ve daha hızlı şekilde talep edilmesine neden olmaktadır. Tedarik ve pazarlama-satış süreçlerinde dağıtım kanallarının ağırlığı artmakta, bunun içinde, özellikle “taşıma maliyeti” dikkat çekmektedir. İşletmelerin, tedarik sürecini tümüyle kendi olanaklarıyla yürütmesi ile lojistik hizmetleri tümüyle dışarıdan satın almak arasında pek çok seçeneği değerlendirerek karar vermeleri gerekmektedir. Lojistik maliyet yönetiminde, tahmin yöntemlerine ve verilere dayalı ekonomik, aritmetik ve mühendislik yöntemler yanında muhasebe yöntemleri kullanılır.