Yerel Yönetimlerde Çalışanların E-Demokrasi ve E-Katılım Algısına İlişkin Bir Araştırma: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği


GÜNDOĞDU H. G.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.55, pp.1-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier