Çağdaş Narkisisoslar Facebook Kullanım Alışkanlıkları ve Narsisizm


Creative Commons License

Oğuz M. T.

JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION, vol.9, no.2, pp.51-68, 2016 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.18094/si.33596
  • Journal Name: JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-68
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Narsistik kişilik özelliği genel olarak kişinin fiziksel ve psikolojik özelliklerine yönelik

abartılı hayranlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma sosyal medyanın önemli bir unsuru

olan Facebook ve Facebook kullanıcılarının narsistik karakter özeliklerini nasıl yansıttıklarını

saptamayı amaçlamaktadır. Kolaylı örneklem tekniği ile 218 Anadolu Üniversitesi

öğrencisi çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın bulguları arasında narsisizm

boyutları, özellikle otorite, teşhircilik ve üstünlük, narsistik toplam puan arasında,

Facebook’da harcanan zaman ile narsistik toplam puan arasında, Facebook’da sahip olunan

arkadaş sayısı ve narsistik toplam puan arasında pozitif yönde bir ilişkinin bulunması

önemlidir.