Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi (Reviewing Nature-Based Tourism Participants Environmental Attitudes)


ÇİÇEK D., KORKMAZ E.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.4, pp.2666-2682, 2021 (Peer-Reviewed Journal)