Türkiye'de Enflasyon, Döviz Kuru ve Faiz İlişkisi:2004-2021 Dönemi


Creative Commons License

Çatalbaş N.

EconAnadolu 2022, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı arasındaki ilişkiler, Johansen eşbütünleşme analizi, vektör hata düzeltme modeli ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir. Bu kapsamda 2004:01-2021:10 dönemi ait aylık verileri kullanılmıştır. Serilerin durağanlığını sınamak için Phillips-Perron (1988) ve Ng-Perron (2001) birim kök testleri kullanılmış, serilerin birinci farkta durağan olduğu saptanmıştır. Johansen eşbütünleşme analizine göre, seriler arasında bir adet eşbütünleşme ilişkisi vardır. Uzun ve kısa dönemli ilişkiler vektör hata düzeltme modeli yardımıyla incelenmiştir. Hata düzeltme modeline göre, döviz kuru ve faiz oranı uzun dönemde birlikte hareket etmekte ve kısa dönemdeki sapmalar yaklaşık 5 ay sonra uzun dönemde dengeye gelmektedir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucuna göre, kurdan enflasyona ve faize doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca, enflasyon ile faiz arasında çift yönlü nedensellik vardır.