Üniversite Yerel Ekonomi İlişkisinde Kutuplaşma Teorisi İyi Bir Model Olabilir Mi


Creative Commons License

Çatalbaş N.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2007, no.Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, pp.90-101, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma’da yerel ekonomi-üniversite ilişkileri ele alınmıştır. Üniversitelerin yerel ekonomiye katkısında ekonomik, sosyal ve kültürel altyapı önemli rol oynamaktadır. Üniversitelerin yerel ekonomiye katkısını arttırmak ve topluma öncülük edebilmesini sağlamak için bu kurumlar alt ve üst yapısı mümkün olduğunca eksiksiz yerlere kurulmalıdır. Buna karşılık yükseköğretimden faydalanma tüm toplum kesimlerine eşit şekilde açık olmalıdır. Bunun için yükseköğretim kurumlarının yaygınlaştırılması önemlidir. Bu süreçte başta yükseköğretimde eğitim kalitesinin düşmesi olmak üzere ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki altyapı yetersizlikleri önemli belirleyicilerdir. Bu sorunları aşabilmek için üniversitelerin kurumsallaşmasının yanı sıra alt ve üst yapı eksiklerinin gidermek için imkânlarının arttırılmasına ihtiyaçları vardır