Türkiye’deki Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Büyükelçilikleri’ninKamuyu Bilgilendirme Modeli Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları


Creative Commons License

Karaca M., Çakı C., Almaz F.

Middle Black Sea Journal of Communication Studies, vol.3, no.1, pp.1-18, 2018 (Peer-Reviewed Journal)