Sosyal Bilimler ve Halk Sağlığı


GÖNÇ ŞAVRAN T.

SO-SA Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni. HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) Yayını., no.1, pp.7-12, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)