İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


HALAÇ H. H., GÜRDOĞAN BAYIR Ö., ÇENGELCİ KÖSE T.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.31, pp.197-218, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier