Okul öncesi öğretmenlerinin gelişime uygun uygulamalara yönelik inançları ile çok kültürlülüğe yönelik tutumları ve öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


ÖZOK BULUT N., ÇELİK KAHRAMAN S., YILDIRIM A.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.588-608, 2023 (Peer-Reviewed Journal)