Açık ve Uzaktan Öğrenme Kurumlarının İç Kalite Güvence Sistemleri Üzerine bir İnceleme


KOÇDAR S., AYDIN C. H.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.8, no.21, pp.229-247, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier