Ticaret Odalarının vizyon ve misyonu üzerine bir araştırma


ŞENGEL S.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, no.3, 2017 (Peer-Reviewed Journal)