Elektronik Ticarette Güvenlik


Ekergil V., Hacıköylü C., Karagül A. A., Öztürk S. A., Kağnıcıoğlu C. H., Okan N.

in: Elektronik Ticaret, Karagül,Arman Aziz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.48-69, 2013

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.48-69
  • Editors: Karagül,Arman Aziz, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

İnternet herkese açık bir ağ ortamı sunmaktadır. Kredi kartı numarasının çalın-ması, engellenmesi ya da suistimal edilme korkusu e-ticaretin iş hacmini sınırlan-dıran en önemli faktörlerdir. E-ticaret, fiziksel gözlem ve kontrollerden uzak bir şekilde yapılması nedeniyle karşılıklı güven temeline dayanmaktadır. Bu nedenle e-ticaret işletmeleri bilgi teknoloji altyapılarını geliştirmeyi stratejik bir kaynak ve işletmenin misyonunun irdelemelerine olanak sağlayan bir unsur olarak görmek-tedir. E-ticaret dünyasında bilginin korunması için temel çözüm etkin güvenlik sistemlerinin uygulanması ile mümkün olmaktadır. Güven, belirli şartlar altında güvenilecek olan şeyin teminatına, dürüstlüğüne ve yeterliliğine ilişkin korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ölçüsü ola-rak tanımlanmaktadır. E-ticaret ülkeler arasındaki sınırları kaldırarak ve böylece küresel ticaretin ortaya çıkmasını sağlayarak işlem hacminin büyümesine katkı sağlamaktadır. Ancak böyle bir pazar ve parasal büyüklük güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. E-ticareti engelleyen faktörlerin tümü göz önünde bulundurulduğunda; ödeme işlemleri % 9, erişememe % 9, iş kültürü hataları % 7, müşteriler ile doğrudan iletişim kuramama % 6 ve güvenlik % 60 olarak belir-lenmektedir. Bu durumda e-ticaret işletmelerinin, müşterileri ile olan ilişkilerin-de güven duygusunu perçinlemesi için; güvenlik planlaması, güvenlik kriterleri, güvenlik saldırılarını önleme ve güvenlik sistemlerini bir uyum içinde çalıştırma konularına önem vermesi gerekmekted