BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ İLE FİNANSAL PİYASALAR ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: PANDEMİ DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Şahin C., Karamaşa Ç.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.57, no.4, pp.3434-3450, 2022 (Peer-Reviewed Journal)