Yerel Medya Çalışanlarının Örgütsel İntikam Davranışları ÜzerineNitel Bir Çalışma: Malatya Örneği


Karaca M., Çakı C., Doğan H.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.193-216, 2017 (Peer-Reviewed Journal)