Sinema Tarihi Çalışmaları ile Türk Sinema Tarihi Yazmaları


Creative Commons License

Okumuş F.

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.41, pp.295-312, 2022 (ESCI)