Insight as a Therapeutic Aim in Psychological Helping Process


Creative Commons License

Akdoğan R., Türküm A. S.

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, vol.6, no.4, pp.375-388, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Psikolojik yardım sürecinde danışanın içgörü kazanması, kendi gücü ve yeterliklerini fark edip yaşamında daha işlevsel olabilmesini kolaylaştırması bakımından oldukça önemli bir terapötik hedeftir. Bu nedenle psikolojik danışma kuramlarının çoğu danışanın içgörü kazanmasını danışma süreci için gerekli görmektedir. İçgörü kişinin kendi gücü ve yeterlikleri konusunda daha önce sahip olmadığı, yeni bir bilgi ve farkındalık kazanmasına işaret eden soyut bir kavramdır. İçgörü kazanmak içsel bir süreç olduğundan danışanın içgörü kazanıp kazanamadığını anlamak ancak davranışlarının gözlenmesi ile olasıdır. Bu bakımdan içgörü ile eylem arasında sıkı bir ilişki vardır ve psikolojik yardım sürecinde içgörü eylemle birlikte ele alınmalıdır. İçgörü yardım sürecinde anlık veya süreç içinde yavaş yavaş giderek artan bir farkındalık şeklinde gelişebilir. İçgörünün gelişmesini ve danışanın hayatında işlevsel olmasını etkileyen pek çok faktör vardır. Bu faktörler danışman veya danışanın kişisel özellikleri, tutumları ve davranışları olabileceği gibi her ikisinin etkileşiminin sonucu da olabilir.