Açıköğretim Sisteminde çevrimiçi öğrenci topluluklarına katılan öğrenenlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


Creative Commons License

Uğurhan Y. Z. C., Uçar H.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.295-315, 2023 (Peer-Reviewed Journal)