Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Afyonkocatepe Üniversitesi Örneği


EMİR O., ARSLAN S., şensoy k.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, vol.10, pp.273-291, 2008 (Peer-Reviewed Journal)